Schneider Wyniki województwo – Schneider
WYNIKI
BADANIA
Jakie są najczęściej występujące osobowości w województwach w Polsce?
Mieszkańcy Mazowsza to najczęściej odkrywcy, szefowie i stratedzy - tak wynika z ogólnopolskiego badania charakteru pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy i PBS Connect Polska – wyłącznym dystrybutorem marki na terenie Polski.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego charakterologicznie najczęściej są odkrywcami (22%), szefami (21%) i strategami (17%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Mazowsza jest rozmówców (4%), organizatorów i perfekcjonistów (po 7%) oraz realistów (11%). Wśród kobiet na Mazowszu najwięcej jest szefowych (21%), odkrywczyń (20%) i strategów (16%). Mężczyźni na Mazowszu to z kolei najczęściej odkrywcy (26%), szefowie (21%) i stratedzy (19%).

Mieszkańcy województwa małopolskiego charakterologicznie najczęściej są odkrywcami (23%), szefami (20%) i marzycielami (16%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Małopolski jest organizatorów i rozmówców (po 7%), perfekcjonistów (8%) oraz realistów (13 %). Wśród kobiet w Małopolsce najwięcej jest odkrywczyń (21%) , szefowych (20%) oraz marzycielek i realistek (po 15%). Mężczyźni w Małopolsce to z kolei najczęściej odkrywcy (27%), szefowie i marzyciele (po 19%) oraz stratedzy (12%).

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego charakterologicznie najczęściej są szefami (26%), odkrywcami (19%) i realistami (16%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Dolnego Śląska jest perfekcjonistów (5%), organizatorów (6 %) oraz rozmówców (7%). Wśród kobiet na Dolnym Śląsku najwięcej jest szefowych (26%), realistek (16%) i odkrywczyń (15%). Mężczyźni na Dolnym Śląsku to z kolei najczęściej szefowie (29%), odkrywcy (21 %) oraz realiści i rozmówcy (po 13%).

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego charakterologicznie najczęściej są szefami (32%), odkrywcami (23%) i perfekcjonistami (11%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Wielkopolski jest rozmówców (2%), organizatorów (4%) i strategów (8%). Wśród kobiet w Wielkopolsce najwięcej jest szefowych (31%), odkrywczyń (25%) oraz perfekcjonistek (13%). Mężczyźni w Wielkopolsce to z kolei najczęściej szefowie (35%), realiści, marzyciele i odkrywcy (po 15%) oraz stratedzy (10%).

Mieszkańcy województwa śląskiego charakterologicznie najczęściej są szefami (23%), marzycielami (18%) i odkrywcami (17%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Śląska jest rozmówców (7%), organizatorów i strategów (po 8%) oraz realistów (14%). Wśród kobiet na Śląsku najwięcej jest szefowych (23%), marzycielek (19%) i realistek (16%). Mężczyźni na Mazowszu to z kolei najczęściej szefowie i odkrywcy (po 24%), marzyciele (15%) i stratedzy (12%).

Zobacz jaka osobowość najczęściej występuje w danym województwie w Polsce:

W skali całego kraju najwięcej jest wśród nas szefów (26%), odkrywców (19%), realistów (14%) i marzycieli (13%), strategów (10%), organizatorów (7%), perfekcjonistów (5%) i rozmówców (5%) Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Najchętniej badali swój charakter pisma Polacy z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 46% i 45%), a najmniej chętnie osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 2% i 7%).

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1150 Polaków w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca. Każdy z profili zawierał opis danego typu osobowości.

Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny. Odkrywca, którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach. Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami. Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje. Litery perfekcjonistymają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki. Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać. Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.